Impact Factor: 4.493

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 35.000