informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2014): 24.000