Impact Factor: 1.399

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 35.000