informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2014): 50.000