LF

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2013): 8.000