Impact Factor: 0.659

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 30.000