Impact Factor: 1.329

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 25.000