informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2013): 7.000