Impact Factor: 3.088

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 30.000