brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2013): 2.000