informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 25.000