informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2013): 35.000