informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2014): 10.000