Impact Factor: 1.366

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 35.000