Impact Factor: 2.200

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 30.000