informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 3.000