Impact Factor: 6.019

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 20.000