Impact Factor: 1.726

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2013): 30.000