informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista C czasopism MNiSW, 2012): 12.000