Impact Factor: 1.653

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 20.000