Impact Factor: 31.027

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 25.000