Impact Factor: 0.507

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 15.000