informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja(lista czasopism MNiSW, 2012): 25.000