Impact Factor: 5.618

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 20.000