Impact Factor: 4.691

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 17.500