Impact Factor: 5.247

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 15.000