Impact Factor: 1.965

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 35.000