Impact Factor: 1.167

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 7.500