Impact Factor: 0.431

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 20.000