informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 15.000