informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2012): 20.000