informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista czasopism MNiSW, 2012): 30.000