Impact Factor: 0.477

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 20.000