Impact Factor: 1.874

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 30.000