Impact Factor: 1.491

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 15.000