informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista C czasopism MNiSW, 2012): 10.000