Impact Factor: 0.836

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 25.000