informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 12.500