Impact Factor: 4.177

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2012): 20.000