informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2012): 5.000