informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2009): 24.000