Impact Factor: 0.184

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 20.000