informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 10.000