informacja dotycząca Impact Factor niedostępna

punktacja MNiSW (2010): 12.000