brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2010): 9.000