Impact Factor: 0.135

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 13.000