Impact Factor: 2.138

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 32.000