Impact Factor: 0.262

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 13.000