Impact Factor: 5.132

punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2010): 32.000