brak Impact Factor

punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2010): 2.000